Оновлено
2023-05-16
10:48

Міжнародна співпраця  

Міжнародна діяяльність на кафедрі географії України та регіоналістики ведеться у тісній співпраці із Відділом міжнародних зв’язків (ВМЗ) Чернівецького національного університету . Це інформаційно-аналітичний центр, зорієнтований на аналітичну діяльність, яка обумовлює розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету ЧНУ в світовому співтоваристві. Водночас це координуючий структурний підрозділ усього університету, створений для розробки та впровадження стратегії інтернаціоналізації, розширення й поглиблення міжнародних зв’язків, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки.

               В рамках співпрації із громадською організацією «Міжнародна фундація науковців та освітян» доценти кафедри географії України та регіоналістики Наталія Заблотовська та Ольга Данілова взяли участь у міжнародному дистанційному науково-педагогічному стажуванні «Іноваційні освітні технології: досвід Європейського союзу та його впровадження у навчальний процес України» в Європейськиому університеті Віадріна Франкфурд (Одер) Німеччина. Бажаємо подальших звершень та творчого натхнення!

       Завідувач кафедри геграфії України та регіоналістики д.г.н. Костащук Іван Іванович та аспіранти другого року навчання Салій Михайло Васильович та Кісіль Роман Володимирович взяли участь у міжнародному дистанційному науково-педагогічному стажуванні «Міжнародний інноваційний науково-педагогічний досвід підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії (PhD)» в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі (UCLA). На основі результатів стажування будуть внесені зміни до відповідних освітніх компонентів, а також використані під час написання наукових досліджень.

       Викладачі та аспіранти кафедри геграфії України та регіоналістики:  Костащук Іван Іванович, Заблотовська Наталія Василівна, Джаман Ярослав Васильович, Білоус Юрій Олександрович, Сенку Анна Костянтинівна, Салій Михайло Васильович та Кісіль Роман Володимирович взяли участь у науковому стажуванні на тему  "Research Methods" Course authorized by European Academy of Sciences and Research.та  отримали відповідні сертифікати.
Бажаємо подальших звершень та творчого натхнення!

        Костащук І.І. пройшов стажування у Любліні (Республіка Польща) 24.08-02.10.2020 р. На тему: «Педагогічна майстерність викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики»    та  міжнародне стажування в University Bialustok  (республіка Польща) у травні 2021 року.

Джаман В.О. є членом Наукового Комітету збірника «Słupskie Prace Geografieсzne».

                                  Викладачі кафедри мають спільні праці із іноземними науковцями та є співавторами міжнародних монографій:
1. Dzhaman V., Czaplinska A., Dzhaman Ya. International functions large Cities of Ukraine (on the Chernivtsi Example) // Slupskie Prace Geograficzne. – Nr. 14. - Slupsk: Wydawnictwo Naukowe Academes Pomorskiey w Slupsku, 2017. – S. 61-78 (Польща, м. Слупськ).
https://spg.apsl.edu.pl/baza/wydawn/spg14/spg04.pdf
2. DzhamanV., Koliadynskyy P. Big towns: Territorial – Functional Organization and Strategy of Development (the Case of Chernovtsi). – Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015. - 226 p. (Germany)/ ISBN 978-3-659-45950-4. http://www.abebooks.com/9783659459504/Big-towns-Dzhaman-Vasyl-Koliadynskyy-365945950X/plp
3. И.В. Гукалова, А.Г. Топчиев, Н.В. Димова, А.Н. Шашеро, В.В. Яворская, А.В. Гладкий, Н.Е. Нефедова, И.И. Костащук (Гл. 5). Современное общество и его пространственное осмысление: география человеческого развития (Case Studies).: Монография. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. – 130 с. –С. 84- http://fs.onu.edu.ua/clients/client11/web11/pdf/2014_Mono_Gukalova_sovr_obsch.pdf
4. Czaplinski P., Dzhaman V. Problems of the Ukrainian labor market // journal of Geography, Politics and Societe. – 2019.- Vol. 9, # 4.- P. 24-34/ (Польща, м. Гданськ. Журнал географії, політики і суспільства) https://czasopis.bg.ug.edu.pl/index.php/JGPS/issue/vieww/305

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterd:kn=~@Ж:Ќ‹їchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.