Оновлено
2020-11-27
11:20

Кафедра географії України та регіоналістики (з 1.ІХ.2009 р.) заснована в 1990 р. під назвою географії України і картографії. У 2005 р.-2009 рр. кафедра мала назву географії України, картографії та геоінформатики У 2009 р. на базі кафедри географії України, картографії та геоінформатики створена ще одна кафедра – геодезії, картографії та управління територіями.

Відкриття такої кафедри стало можливим завдяки політичній «відлизі», яка настала в другій половині 80-х років ХХ ст. в колишньому СРСР. Це друга в Україні кафедра з назвою «Географії України» (після Львівського університету). Ідейним натхненником і організатором кафедри виступив професор Я.І. Жупанський, який закономірно став її першим завідувачем (1990-2004 рр.). Викладацький колектив був створений представниками різних кафедр географічного факультету: фізичної географії і картографії (проф. Я.І. Жупанський, асистент Я.П. Скрипник), економічної географії (к.г.н., в.о. доцента В.О. Джаман), раціонального використання природних ресурсів і охорони природи (доцент В.С. Антонов, асистенти В.Г. Явкін, М.В. Цепенда) і проблемної науково-дослідної лабораторії раціонального природокористування (асистенти П.О. Сухий, В.П. Круль, а з 1992 р. – К.Й. Кілінська). Це сприяло формуванню на новоствореній кафедрі різних напрямів наукових досліджень. У контексті загальних кафедральних науково-дослідних тем, присвячених географо-краєзнавчим дослідженням Карпато-Подільського регіону України, провідними науковими проблемами кафедри стали: історія й методологія української географічної науки, методика соціально-економічної картографії (Я.І. Жупанський), українське географічне краєзнавство і ретроспективна географія Західної України (Я.І. Жупанський, В.П. Круль, Г.Я. Круль, Г.В. Григор’єва), структура і використання ландшафтів Карпато-Подільського регіону, їх господарська зміна, естетичні якості ландшафтів (К.Й. Кілінська, Я.П. Скрипник, Ж.І. Бучко, С.В. Дутчак), особливості температурного режиму й опадів у Карпатському регіоні (В.С. Антонов), моделювання дощових паводків, дослідження гідрологічного режиму річок Українських Карпат і водогосподарського балансу (В.Г. Явкін, М.В. Цепенда), картографо-геодезичне забезпечення заходів екологічної безпеки (І.С. Березка, О.О. Печенюк). територіальні системи розселення, демогеографічні й міграційні процеси, етногеографія і сакральна географія (В.О. Джаман, І.І. Костащук, Н.В. Заблотовська), організація та спеціалізація аграрного виробництва, формування агропродовольчого комплексу (П.О. Сухий, М.Д. Заячук, С.А. Греков), картографо-геодезичне забезпечення земельно-кадастрових робіт (С.М. Білокриницький, М.П. Ранський, Л.М. Крупела), структура і проблеми використання земельних ресурсів Карпатського регіону України (В.О. Печенюк, К.В. Дарчук, М.-Т. М. Атаманюк), методика викладання географії в середній і вищій школі (Я.І. Жупанський).

На кафедрі ефективно здійснюється підготовка докторів і кандидатів географічних наук. Докторські дисертації захистили 4 працівники кафедри: В.О. Джаман (2004 р.), В.П. Круль (2006р.), К.Й. Кілінська (2008 р.), П.О. Сухий (2009 р.), М.Д. Заячук 92016р.), докторантуру закінчив В.Г. Явкін,. Кандидатські дисертації захистили 19 працівників кафедри (К.Й. Кілінська, В.Г. Явкін, 1994 р.; В.П. Круль, 1996р.; П.О. Сухий, 1999 р.; М.Д. Заячук, 2000 р.; Ж.І. Бучко, Я.П. Скрипник, М.В. Цепенда, 2002 р.; С.М. Білокриницький, 2004 р.; Г.Я. Круль, І.І. Костащук, 2006 р.; С.А. Греков, 2007 р.; С.В. Дутчак, 2008 р.; Г.В. Григор’єва, В.О. Печенюк, Н.В. Заблотовська, 2011 р.; І.С. Березка, 2012 р.; С.В. Руденко, К.В. Дарчук, 2013 р.), 11 аспірантів і здобувачів кафедри (М.В. Жук, В.Й. Лажнік, М.В. Потокій, О.Ф. Романець, В.І. Костащук, І.С. Вах, О.Г. Заячук, Р.М. Гищук, П.В. Колядинський, Я.Д. Атаманюк, Д.Г Думітраш). Один випускник кафедри географії України ставдоктором географічних наук – М.Д.Заячук, кандидатами географічних наук: В.Й. Бурка, І.І. Костащук, С.А. Греков, В.І. Костащук, В.О. Печенюк, Н.В. Заблотовська, Я.Д. Атаманюк, К.В. Дарчук. Вагомий внесок у розвиток багатьох напрямів географічної науки і формування наукової школи вніс професор Я.І. Жупанський. Під його безпосереднім керівництвом підготовлено і успішно захищено 2 докторські та 17 кандидатських дисертацій. Успішно здійснюють керівництво з підготовки кадрів вищої кваліфікації професори В.О. Джаман (підготував 7 кандидатів наук), В.П. Круль (5), П.О. Сухий (3), К.Й. Кілінська (2), доцент В.Г. Явкін (5). Активну роботу з підготовки докторів і кандидатів наук для географічного факультету загалом і кафедри географії України та регіоналістики зокрема здійснює декан факультету, професор В.П. Руденко.


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster$ОA@о6>chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.