Оновлено
2023-05-16
10:48

Кафедра географії України та регіоналістики (з 1.ІХ.2009 р.) заснована в 1990 р. під назвою географії України і картографії. Відкриття такої кафедри стало можливим завдяки політичній «відлизі», яка настала в другій половині 80-х років ХХ ст. в колишньому СРСР. Це друга в Україні кафедра з назвою «Географії України» (після Львівського університету). Ідейним натхненником і організатором кафедри виступив професор Я.І. Жупанський, який закономірно став її першим завідувачем (1990-2004 рр.). Викладацький колектив був створений представниками різних кафедр географічного факультету: фізичної географії і картографії, економічної географії, раціонального використання природних ресурсів і охорони природи і проблемної науково-дослідної лабораторії раціонального природокористування. Це сприяло формуванню на новоствореній кафедрі різних напрямів наукових досліджень. У 2005 р.-2009 рр. кафедра мала назву географії України, картографії та геоінформатики У 2009 р. на базі кафедри географії України, картографії та геоінформатики створена ще одна кафедра – геодезії, картографії та управління територіями.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmaster;D­A@Љ№\Ќchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.