Оновлено
2023-05-16
10:48

Історія кафедри

У розвитку кафедри географії України та регіоналістики чітко виділяються чотири етапи, які пов’язані зі змінами в Українській державі, запитами у нових спеціалістах і динамічним розвитком факультету. Перший етап зумовлений утворенням молодої Української держави, активізацією суспіль-політичного життя, що потребувало пошуку нових шляхів і підходів до розвитку української географічної освіти і науки, як у всеукраїнському масштабі, так і на рівні окремих регіонів. Необхідно було реагувати на запити господарської практики. Кафедра, будучи випускною з підготовки фахівців за спеціальністю “Географія”, відповідала за спеціалізацію “Географія України”. За умов відсутності на той час навчальних підручників, посібників, методичних розробок і навчальних програм з даної спеціалізації, новостворена кафедра активно включилася в цю роботу. Була видана серія програмних і методичних матеріалів для забезпечення навчального процесу. Кафедра тісно співпрацювала з обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, читаючи на курсах підвищення кваліфікації вчителів географії цикли лекцій з фізичної та економічної географії України, оскільки школи не були забезпечені відповідними підручниками і методичними матеріалами.

Другий етап пов’язаний із відкриттям у 2001 році на кафедрі “Географії та картографії України” нової спеціальності “Землевпорядкування та кадастр” (спеціалізація “Управління територіями”). Для забезпечення навчального процесу виникла потреба у спеціалістах вищої категорії з геодезичною освітою. На кафедру були прийняті викладачами спеціалісти Чернівецького топогеодезичного центру. Кафедра географії та картографії України стала випускаючою по двох спеціальностях (“географія”, “землевпорядкування та кадастр”) за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст, магістр). Одночасно відбувався активний розвиток географічного факультету. Відкрилися нові спеціальності. Для забезпечення навчального процесу були створені нові кафедри, що вимагало укомплектування їх кадрами вищої категорії. Тому значна частина викладацького складу кафедри географії та картографії України перейшла працювати на інші кафедри. На цьому етапі відбулася “ротація” кадрів: 1) кафедра поповнюється новими спеціалістами для забезпечення нової спеціальності “землевпорядкування та кадастр”,
2) з кафедри переходять висококваліфіковані фахівці на новостворені кафедри, 3) поступово колектив кафедри оновлюється своїми найкращими випускниками.

Третій етап функціонування кафедри пов’язаний із створенням у 2009 році на базі кафедри географії України, картографії та геоінформатики двох самостійних кафедр. Кафедра стала випускною з “Географії” за трьома ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістр. У 2014 році було отримано ліцензію на підготовку фахівців за напрямом “Географія”, спеціальністю “Географія України”. З цією метою було розроблене навчально-методичне забезпечення з нових предметів.

        

 

 

 

 

 

 

Четвертий етап пов’язаний із закриттям в Україні у 2016 році спеціальності “Географія України”. Кафедра стала випускною зі спеціальності “Географія”. У 2020 році кафедра географії України та регіоналістики добилася відкриття у 2020-2021 навчальному році нових освітніх програм “Регіональний розвиток і просторове планування” у межах спеціальності 106 “Географія” за двома освітніми рівнями бакалавр і магістр. Розробляється навчально-методичне забезпечення із зазначених ОП.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterЯ3А‹њ@·c@chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.