Оновлено
2023-05-30
16:44

Дисципліни які забезпечуються викладачами кафедри

Кафедра є випусковою за першим   освітнім рівнем ОП «Географія» , ОП «Регіональний розвиток та просторове планування»  та ОП "Гідрометеорологія". Та другим освітніми рівнями ОП "Географія" , ОП "Регіональний розвиток та просторове планування" та ОП "Гідрологія". Також забезпечує викладання курсів для студентів першого рівня освіти ОП «Середня освіта (географія)» та ОП «Екологія» та другого рівня ОП «Середня освіта (географія)».
Усі курси, як нормативної так і варіативної компонент, відповідають змісту та меті освітніх програм, забезпечують відповідні компетентності.
Зміст, умови та інформація щодо особливостей освітніх компонент відображені у силабусах (усі силабуси складено за алгоритмом запропонованим  Навчальним відділом ЧНУ)

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterF`Z%ѓ¦@–@"5Uchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.