Оновлено
2023-05-16
10:48

Необхідність розроблення і впровадження  освітньо-професійної програми "Регіональний розвтиток та просторове планування" бакалаврського рівня зумовлена тим, що наразі нагальною є потреба у фахівцях з регіонального планування та розвитку. Сучасні умови розвитку України обумовили необхідність здійснення багатьох реформ під час яких на всіх стадіях задіяні управлінці, науковці, громадськість, що повинні вміти враховувати особливості поєднання простору, кількісних параметрів та часу. В Україні здійснюється реформа децентралізації, а саме впроваджуються реформи адміністративно-територіального устрою, медична, освітня та інші реформи, що потребують врахування геопростору (простору компонентів природи, економічного та соціального просторів), саме його планування та організації, виявлення причинно-наслідкових зв’язків та їх просторового прояву, вирішення практичних регіональних завдань. Окрім цього є потреба у фахівцях, що забезпечуватимуть досягнення цілей Стратегії сталого (збалансованого) розвитку України, здійснюватимуть розробку стратегії розвитку регіонів (областей, районів, громад) і окремих поселень, галузевих стратегій розвитку, впровадження заходів комплексного використання поєднаних територіально-природних і суспільних ресурсів, оцінки та інформаційного просування інноваційних, креативних впроваджень з метою підтримки збалансованого розвитку регіонів різного типу.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterбz°@ap!Єеchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.