Оновлено
2023-03-24
10:28

Освітня програма

ОП 2021.  У зв’язку з введенням в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю 106 «Географія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2020/21н.р. було ініційовано перегляд ОП «Регіональний розвиток та просторове планування».
          Обґрунтування внесення змін за результатами обговорення подані у таблиці пропозицій, а проєкт нової редакції ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» було висвітлено для розгляду. Зміни до ОП  були затверджені протоколом № 6 від 31 травня 2021 р. Вченої ради Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, сама оновлена освітня програм  введена в дію Наказом 243 від 29 червня 2021 року.  ОП «Регіональний розвиток та просторове планування»  2021 року у навчальний процес впроваджена із 1 вересня 2021 року.
Відповідно до неї введено Навчальний план (2021) та Робочий навчальний план (2021).

ОП 2020. Освітньо-професійна програма "Регіональний розвиток та просторове планування" (бакалаврський рівень) була запропонована до розгляду для обговорення 19.02.2020 року. Після чого, впродовж місяця були надіслані відгуки на ОПП:
-    від студентів географічного факультету;
-   
 Проектна група врахувала запропоновані побажання та зауваження в результаті чого ОПП «Регіональний розвиток та просторове планування» першого рівня освіти із змінами було розглянемо Вченою Радою Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича (наказ .).

Відповідно до освітьно-професійної програми введено в дію Навчальний план (2020р.)

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterійЦєЌъ@7®шШ‹chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.