Оновлено
2023-05-16
10:48

      Мета освітньої програми - забезпечення фундаментальної теоретичної та практичної пiдготовки висококвалiфiкованих кадрiв, якi б набули глибоких комплексних знань для виконання професiйних завдань та обов'язкiв науково-дослiдницького й iнновацiйного характеру у галузi географії, просторового планування та регіонального збалансованого розвитку в умовах ринкової економіки, соціального партнерства та підвищення конкурентоспроможності регіонів України, педагогiки та методики вищої освiти, здатностi до самостiйної дiяльностi в умовах навчальних закладiв різних рiвнів акредитації.
      Програма передбачає оволодіння знаннями щодо формування основних компетентностей необхідних для роботи на керівних та інших посадах з вирішення проблематики регіонального управління та збалансованого розвитку; в освітній галузі; дослідницьку роботу, направлену на здобуття теоретичних і практичних знань та умінь для дослідження геосистем; прикладну складову, яка передбачає розуміння застосування географічних знань, умінь та навичок у вирішенні проблем просторового планування і суспільного розвитку на регіональному та місцевому рівні.
      Придатність до працевлаштування: наукові дослідження та розробки; середня і вища освіта; державне управління. Географ, фахівець з міського та районного планування, фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки, науковий співробітник, фахівець з управління природокористуванням, менеджер (управитель) регіонального розвитку, викладач навчального закладу.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterGҐо!@=Хchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.