Оновлено
2023-03-24
10:28

Освітня програма

     ОП 2022.   У зв’язку з введенням в дію Стандарту вищої освіти за спеціальністю 106 «Географія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у 2021/22н.р. було ініційовано перегляд ОП «Регіональний розвиток та просторове планування».
     Зміни та проєкт нової редакцї ОП уже публічно обговорені за безпосередньої участі членів робочої групи та стейкхолерів (2.11.2021р ; 7.12.2021р), затверджені на засіданні кафедри географії України та регіоналістки (21.09.2021 р. протокол №17, 26.10.2021р. протокол №19, 2.11.2021 протокол №20), засіданні навчально-методичночної ради географічного факультету (22.11.2021р. протокол №4), на засіданні вченої ради географічного факультету(24.11.2021р. протокол №5).
     Обґрунтування внесення змін за результатами обговорення подані у таблиці пропозицій, а проєкт нової редакції ОП «Регіональний розвиток і просторове планування» було висвітлено для розгляду. Зміни до ОП  були затверджені протоколом № 3 від 28 лютого 2022 р. Вченої ради Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, сама оновлена освітня програм  введена в дію Наказом 95 від 3 березня 2022 року.  ОП «Регіональний розвиток та просторове планування»  2022 року у навчальний процес впроваджена із 1 вересня 2022 року.
Відповідно до неї введено Навчальний план (2022) та Робочий навчальний план (2022).


 

З метою вдосконалення змісту освітньої було ініційовано обговорення змін до ОП на якому були присутні члени групи забезпечення, стейкхолдери, здобувачі освіти.
Окрім пропозицій членів групи забезпечення, до проектної групи на чолі із г
арантом надійшли звернення та рецензії:
-    Студентів першого року навчання ОП Регіональний розвиток та просторове планування»
-    Члена проектної групи, Радника голови Чернівецької обласної ради Петра Брижака
рецензія від професора Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка Костянтина Мезенцева
 - рецензія від професора  Львівського національного університету імені Івана Франка Романа Лозинського
- рецензія від професорки Харківського національного університету імені К.М.Каразіна Людмили Нємець та докторки географічних наук Катерини Сегіди

ОП 2021. В результаті обговорення пропозицій проектною групою було внесено відповідні зміни у освітній програмі. Зміни до ОП  були затверджені протоколом № 5 від 26 квітня 2021 р. Вченої ради Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича, сама оновлена освітня програм  введена в дію Наказом 185а від 11 травня 2021 року

ОП «Регіональний розвиток та просторове планування»  2021 року у навчальний процес впроваджена із 1 вересня 2021 року.  English version Profile of the educational program “Regional Development and Spatial Planning” .

Відповідно до неї введено Навчальний план (2021) та Робочий навчальний план (2021).
На ОП «Регіональний розвиток та просторове планування»   надійшли рецензії з провідних освітніх закладів, підписані професорами К. МезенцевимР.Лозинським  Л Нємец та  д.г.н. К.Сегідою. , та Міхаєм Чіпріян Мергерінт (м. Ясси, Румунія).

ОП 2020 Освітньо-професійна програма "Регіональний розвиток та просторове планування" (магістерський рівень) була запропонована до розгляду для обговорення 24.01.2020 року. Після чого, впродовж місяця були надіслані відгуки на ОПП:
-    від студентів географічного факультету;
-    від Чернівецької обласної державної адміністрації
-    від Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет
-    від Державної екологічної інспекції Карпатського регіону
 Проектна група врахувала запропоновані побажання та зауваження в результаті чого ОПП «Регіональний розвиток та просторове планування» другого рівня освіти із змінами було розглянемо Вченою Радою Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича (наказ №110 від 8.04.20р.).

Відповідно до освітньо-професійної програми було введено у дію Навчальний план (2020р)

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterrТ}Ы@к·qf4lchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.